สามารถดาวน์โหลดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ได้ที่นี่
เสวนา เพิ่มกำไรด้วยการผลิตอาหารสุขภาพ
PowerPoint เรื่อง : Soils and Sustainable Development โดย Percy E. Sajise
PowerPoint เรื่อง : Boron uses in South East Asia โดย Weng Kee