การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ
National Soil and Fertilizer Conference

July 3-5, 2019
at Kasetsart University , Kamphaeng-sean compus, Kamphaeng-sean, Nakorn pathom, Thailand


*บทความที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดินและปุ๋ย